Upozornenie na riziká

Obchodovanie na menovom trhu môže priniesť výnosy ale aj straty. Toto riziko je nutné uvedomiť si a prijať ak chcete na menovom trhu obchodovať. Obchodujte s peniazmi, ktoré si môžete dovoliť stratiť.

Spoločnosť Jando Investments s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek finančné straty pri obchodovaní a taktiež nenesie riziko pri zlyhaní prenosových prostriedkov a zariadení, výpadku elektrickej energie, alebo za akúkoľvek inú príčinu. Minulé zisky nie sú garanciou budúcich ziskov.

Obchody s finančnou pákou nesú vysoký stupeň rizika.

Informácie zverejnené spoločnosťou na svojej webovej stránke nemusia byť úplné alebo správne a neposkytujú odporúčania na vykonávanie obchodov.

Vstupom na web spoločnosti Jando Investments s.r.o. návštevník berie na vedomie, že spoločnosť nie je zodpovedná za správnosť údajov a informácií uvedených na webovej stránke spoločnosti a ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z investície založenej na informácií alebo analýze spoločnosti, ktorá je na webovej stránke uverejnená. Informácie a analýzy neposkytujú odporúčania na vykonanie obchodov s finančnými nástrojmi ani žiadne daňové, právne alebo investičné poradenstvo. Majú vždy len informatívny charakter. Spoločnosť upozorňuje návštevníka webovej stránky spoločnosti, že obchodovanie na finančných trhoch je vysoko rizikové a môže viesť k stratám.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií založenej na akejkoľvek informácii publikovanej spoločnosťou.

Spoločnosť využíva finančné informácie ako zdroj analýz a iných uverejnených materiálov. Informácie a všeobecné odporúčania sa môžu zmeniť ihneď kvôli volatilite na trhu. Analýzy a iné informácie sú len odhady a názory.

Jando Investments s.r.o. so sídlom Športová 873/37, 962 01 Zvolenská Slatina, Slovenská republika IČO: 52870006, DIČ: 2121181634, Zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 38061/S.

Spoločnosť Jando Investments s.r.o. dodržiava ochranu osobných údajov. Každý pracovník spoločnosti, ktorý spracováva, alebo pri svojej činnosti prichádza do kontaktu s osobnými údajmi klientov/užívateľov služieb spoločnosti, podlieha vnútorným normám spoločnosti upravujúcimi zásady ochrany osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Facebook