Ciele družstva

Ako bolo spomenuté, hlavným cieľom je zvelaďovať a zhodnocovať investície, majetok všetkých členov družstva.

O aktívne hľadanie a realizovanie možností zhodnotenia majetku sa stará predstavenstvo družstva a táto forma, t.j členstvo v družstve prináša tzv. pasívnu formu podnikania a investovania, kde všetky činnosti riadenia preberá za všetkých členov predstavenstvo.

Družstvo investuje hlavne do týchto aktív:

ETF, akcií

Nehnuteľností

Zlata a striebra

Dražieb nehnuteľností a áut

Historických mincí a ich zbierok

Umeleckých diel a starožitností

Investičného alkoholu

Start up firiem a venture kapital

Separátne družstvo poskytuje členom aj produkt investície do kryptomien vo forme šetriaceho programu, kde si len nákupom čiastkových členských vkladov šetrí do tohto typu aktíva na pravidelnej báze. Člen družstva však môže využiť i možnosť jednorázového investičného vkladu do kryptomenového portfólia družstva.

Vstup do družstva je teda možný na dvoch úrovniach. Celkového a čisto kryptomenového, alebo člen využije obe úrovne.

Toto rozdelenie sme spravili najmä z dôvodu, že nie všetci členovia majú záujem o investovanie aj do kryptomien, avšak každý má možnosť zapojiť sa aj do tohto družstevného programu.

Full portfolio

 

  • možnosť investovať od 1000 eur /automaticky sa stávate členom družstva/
  • vstupný poplatok 0% /pri podielových fondoch v bankách 2-3%/
  • výstupný poplatok raz ročne zdarma
  • potenciál dosahovať nadpriemerné zhodnotenia

Krypto portfolio

 

  • možnosť investovať od 10000 eur /automaticky sa stávate členom družstva/
  • managment fee 4% ročne z hodnoty portfolia /kvartálne 1%/
  • potenciál dosahovať desiatky percent ročne
  • kedykoľvek možnosť výberu finančných prostriedkov bezplatne
Facebook