Ciele družstva

Hlavným cieľom družstva je zvelaďovať a zhodnocovať investície, majetok všetkých členov družstva.

O aktívne hľadanie a realizovanie možností zhodnotenia majetku sa stará predstavenstvo družstva a táto forma, t.j členstvo v družstve prináša tzv. pasívnu formu podnikania a investovania, kde všetky činnosti riadenia preberá za všetkých členov predstavenstvo.

Družstvo investuje hlavne do týchto aktív:

ETF, akcií

Nehnuteľností

Zlata a striebra

Dražieb nehnuteľností a áut

Historických mincí a ich zbierok

Umeleckých diel a starožitností

Investičného alkoholu

Start up firiem a venture kapital

Výhody vstupu do družstva

 

  • možnosť investovať od 1000 eur /automaticky sa stávate členom družstva/
  • vstupný poplatok 0% /pri podielových fondoch v bankách 2-3%/
  • výstupný poplatok raz ročne zdarma
  • potenciál dosahovať nadpriemerné zhodnotenia
Facebook