O nás

Prvé investičné družstvo v úvode vzniklo ako menší spolok ľudí, ktorí sa rozhodli podnikať a investovať svoj kapitál do rôznych aktív spoločne. V priebehu posledného roka vznikol záujem daľších ľudí o vstup do družstva, čím sa družstvo stalo otvorené komukoľvek komu sa páči myšlienka spoločného podnikania a investovania. Právnu formu družstva sme zvolili práve preto, aby si členovia boli rovnocenní a aby sme pri spoločnom podnikaní a investovaní spĺňali všetky normy a zákony SR.

Predstavnestvo družstva hľadá najvhodnejšie formy investicii, podnikateľských príležitostí a činnosti, ktoré zveľaďujú spoločný majetok družstva a následne rovnomerne členom podľa počtu a výšky členských vkladov prerozdeľujú zisk.

Každý jeden člen má svoju klientskú zónu na webstránke prvého investičného družstva, v ktorej vidí aktuálnu hodnotu svojej investície v rámci členských vkladov a do ktorej sa môže kedykoľvek prihlásiť.

Pre vstup do družstva je potrebné mať minimálne jeden základný členský vklad, ktorý je určený vo výške 1000 eur a vyplnenú prihlášku do družstva. Pri splnení tejto podmienky si člen môže následne zakúpiť ďalšie členské vklady.

Príklad prečo združenie ľudí pri investovaní a zhodnocovaní majetku má veľký význam.

Výhodou spoločného investovanie je širšia diverzifikácia a možnosť nákupu drahších aktív, ktoré však prinášajú aj väčší zisk.

Ako príklad si môžeme uviesť historickú mincu, ktorá stojí 50.000 eur a o pár rokov dosiahne zhodnotenie cez 100.000 eur.

Je jednoduchšie 5 ľuďom dať po 10.000 eur, alebo 25 ľuďom po 2.000 eur ako jednému 50.000 eur. Takto však na zhodnotení 100 percent môže participovať viac ľudí súčasne a môžu nakúpiť dané aktívum, v našom prípade historickú mincu.

Podobne je to pri kúpe investičných nehnuteľností, investičného alkoholu a rôznych iných aktív, do ktorých družstvo investuje.

Facebook